หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
วิสัยทัศน์ อบต.ปางตาไว
“ ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เชิดชูธรรมมาภิบาล การศึกษามีคุณภาพ
เกษตรปลอดภัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
โมโจกู
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ในตำบลปางตาไว
อบต.ปางตาไว
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ ๕ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่วงศ์เขาทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปางมะละกอ หมู่ที่ ๘ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
น้ำตกแม่กี - แม่วงก์
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2555
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
     
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
     
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
     
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่ง และระบบจราจร
     
การวางแผนจัดทำผังเมือง
     
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค / ระบบประปา
     
การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน
         
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
    แนวทางการพัฒนา
     
การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
     
การพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
         
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
    แนวทางการพัฒนา
     
พัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย
     
พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ ๑๒ ปี
     
พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
     
พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
     
พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
         
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
     
งานการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า
     
การควบคุมด้านมลพิษ
     
จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
     
บำบัดและจัดการขยะ
     
การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรธรรมเทค
    แนวทางการพัฒนา
     
การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
 
 
 
 
สายตรงนายก ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ปางตาไว
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าวการทุจริต
และเบาะแสยาเสพติด
โทร 095-541-6678 , 091-028-8558
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ : 0-5574-1630 โทรสาร : 0-5574-1631
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
จำนวนผู้เข้าชม 6,837,513 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10