หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
วิสัยทัศน์ อบต.ปางตาไว
“ ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เชิดชูธรรมมาภิบาล การศึกษามีคุณภาพ
เกษตรปลอดภัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
โมโจกู
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ในตำบลปางตาไว
อบต.ปางตาไว
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ ๕ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่วงศ์เขาทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
น้ำตกแม่กี - แม่วงก์
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2555
 
 
 
 
  สภาพสังคม
              ประชาชนในพื้นที่ตำบลปางตาไว มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด ความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชน ในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน ๑๔ แห่ง
     
  การศึกษาในตำบล
   

โรงเรียนประถมศึกษา ( บางแห่งเปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล - มัธยมศึกษา ) จำนวน แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.) จำนวน แห่ง
     
  การสาธารณสุข
   

สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน / ตำบล จำนวน แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐  
     
  ความปลอดภัยในตำบล
   

องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว มีที่พักสายตรวจ จำนวน แห่ง
     
  มวลชนจัดตั้ง
   

ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๓ รุ่น ๔๕๐ คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน ๑ รุ่น ๑๐๐ คน

อาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง (อพป.) จำนวน ๖ รุ่น ๖๐๐ คน

ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) จำนวน ๑ รุ่น ๑๑๐ คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๑๖๐ คน  

อาสาปกป้องสถาบัน (อสป.) จำนวน ๓๒๐ คน  

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลปางตาไว จำนวน ๑๗๔ คน  

กองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ กองทุน  

กลุ่มองค์กรเกษตรกรตำบลปางตาไว จำนวน ๒๑ กลุ่ม  
     
  ข้อมูลอื่นๆ
              ในเขตตำบลปางตาไว ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากในพื้นที่มีหินและ แร่ธาตุที่สำคัญเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น หินไนส์ หินชีสต์ หินแกรนิต หินควอร์ไซต์ ฯลฯ มีทรัพยากรดิน ที่อุดมสมบูรณ์ ด้านทรัพยากรป่าไม้ก็มีการพบไม้มีค่าทางเศรษฐกิจอีกมากมาย เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ประดู่ มะค่าแดง ฯลฯ ด้านทรัพยากรทางน้ำก็มีลำคลองที่ไหลผ่าน เพื่อสะดวกแก่การดำรงชีวิตของประชาชนใน ตำบลปางตาไวด้านทรัพยากรสัตว์ป่าก็ยังพบพันธุ์สัตว์ป่าสงวนอีกเป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ผลก็เนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้านของทรัพยากรในพื้นที่  
 
 
 
 
สายตรงนายก ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ปางตาไว
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าวการทุจริต
และเบาะแสยาเสพติด โทร 061-525-5879
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ : 0-5574-1630 โทรสาร : 0-5574-1631
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
จำนวนผู้เข้าชม 5,856,099 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10