หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2555
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ นครสวรรค์ ขอเข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ [ 14 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ในวันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ปางตาไว สมาชิกสภาอบต. และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคลองลึก ลงพื้นที่เพื่อวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกรักษา [ 5 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
อบต.ปางตาไวจัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลปางตาไว) [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 1 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
อบต.ปางตาไวเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันพุธ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสว [ 2 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวลงพื้นที่ เพื่อวัดความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกรักษา [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
๔.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
๓.งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
  (1)     2   
 
 
 
 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,840,874 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com