หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2555
 
 
 
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนตุลาคม 2561 (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไว [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Master Plan) องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2558-2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)     2   
 
 
 
 

 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,840,899 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com