หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายปัณยา ประดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ สีทำมา หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปางตาไว และพนักงานส่วนตำบลปางตาไว ร่วมต้อนรับ ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ อาคารแพทย์แผนไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตาไว และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ เจ้าหน้าที่และบุคคลากร

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 15.47 น. โดย คุณ อังคนา ยศปัญญา

ผู้เข้าชม 165 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,847,189 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com