หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว จัดกิจกรรม Kick off แผนปฏิบัติการ 60  
 

ในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว จัดกิจกรรม Kick off แผนปฏิบัติการ 60 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดรูปธรรม ซึ่งมีเป้าหมายดังนี้
1. ประชาชนรับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะแยกประเภทอย่างถูกต้อง
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล
ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตำบลปางตาไวองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดกิจกรรม Kick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11.26 น. โดย คุณ อังคนา ยศปัญญา

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 2,847,188 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com