หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดไฟฟ้า เลขครุภัณฑ์ 055-59-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 1 กญ 5282 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 1146 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2567 ]จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 4643 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 1146 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬาและของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 86