หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 9825 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนคลองลึก รหัสสายทาง กพ.ถ.54-010 หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึก ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 3440 กำแพเงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สายเครือข่ายอัตโนมัติ ที่หมู่ที่ 1 บ้านไพรสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขต อบต.ปางตาไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน(รพ.สต.เพชรเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62