หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่วงศ์เขาทอง-บ้านเพชรมงคล(กพ.ถ.54-004)หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร [ 21 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาสุขสัน(กพ.ถ.54-029) หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร [ 21 ก.ย. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเพชรเจริญ-บ้านปางใหม่พัฒนา(กพ.ถ.54-005) หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล 2505 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บบ 9798 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่วงศ์เขาทอง-บ้านเพชรมงคล(กพ.ถ.54-004) หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 594 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970 ตารางเมตร รวมพื้นที่หูช้างรับทางเลี้ยว(ถ้ามี)ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปางมะละกอ-บ้านปางตาไว(กพ.ถ.54-007) หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร รวมพื้นที่หูช้างรับทางเลี้ยว(ถ้ามี)ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมพงษ์(กพ.ถ.54-011) หมู่ที่ 6 บ้านปางเหนือ ตำบลปางตาไว กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน (สพฐ.) ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการอบรมเพื่อใช้ในโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45