หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย SML รหัสสายทาง กพ.ถ.54-067 หมู่ที่ 10 บ้านปางใหม่พัฒนา ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย SML รหัสสายทาง กพ.ถ.54-067 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 งานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องฉายแสงพร้อมที่วัดความเข้มแสงวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำหรับงานอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kva โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดเครื่องมือตรวจตา คอ หู จมูก ปาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28