หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
วิสัยทัศน์ อบต.ปางตาไว
“ ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
เชิดชูธรรมมาภิบาล การศึกษามีคุณภาพ
เกษตรปลอดภัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”
โมโจกู
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ในตำบลปางตาไว
อบต.ปางตาไว
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
1
2
3
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ ๕ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่วงศ์เขาทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปางมะละกอ หมู่ที่ ๘ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
น้ำตกแม่กี - แม่วงก์
เริ่มนับ วันที่ 10 ม.ค. 2555
 
 
 
 
  เขตการปกครอง
    อบต.ปางตาไว ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านไพรสวรรค์ ๔๘๑ ๔๘๐ ๙๖๑ ๒๕๕  
  บ้านคลองลึก ๓๔๐ ๓๒๘ ๖๖๘ ๒๑๓
    บ้านเพชรเจริญ ๖๖๐ ๕๗๙ ๑,๒๓๙ ๓๔๐  
  บ้านปางตาไว ๓๒๔ ๓๒๕ ๖๔๙ ๑๘๙
    บ้านตากฟ้าพัฒนา ๔๘๒ ๔๖๓ ๙๔๕ ๓๔๗  
  บ้านปางเหนือ ๓๒๙ ๒๗๙ ๖๐๕ ๒๔๙
    บ้านคลองปลาสร้อย ๒๘๗ ๒๔๔ ๕๓๑ ๑๖๒  
  บ้านปางมะละกอ ๓๓๕ ๓๒๖ ๖๖๑ ๑๙๕
    บ้านเพชรมงคล ๒๓๐ ๒๓๗ ๔๖๗ ๑๕๓  
๑๐   บ้านปางใหม่พัฒนา ๓๙๖ ๓๖๘ ๗๖๔ ๑๙๑
  ๑๑   บ้านใหม่วงศ์เขาทอง ๓๔๕ ๓๑๗ ๖๖๒ ๑๕๕  
    รวม ๔,๒๐๙ ๓,๙๔๖ ๘,๑๕๕ ๒,๔๔๙
     
  พื้นใช้สอยภายในตำบล
   

แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย จำนวน ๕,๐๖๔ ไร่

พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๓๓,๗๙๕ ไร่

การถือครองที่ดินของเกษตรกร ส.ปก. ๔-๐๑ จำนวน ๒๘,๒๑๙ ไร่
  และ ส.ทก. จำนวน ๕,๕๗๖ ไร่
     
  อาชีพในตำบล
   
          ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลปางตาไว มีการประกอบอาชีพการเกษตร เป็นหลัก โดยอาชีพการเกษตรได้แก่ ทำไร่ รองลงมา คือ ทำนา รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ทำสวนไม้ผล ทำสวน ยางพารา และทำสวนผัก ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วน ได้ดังนี้

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๐

รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐

อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๐
     
   
 
 
 
 
สายตรงนายก ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ปางตาไว
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าวการทุจริต
และเบาะแสยาเสพติด
โทร 095-541-6678 , 091-028-8558
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ : 0-5574-1630 โทรสาร : 0-5574-1631
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว
จำนวนผู้เข้าชม 6,837,459 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10