หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ประจําปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 9 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561 [ 7 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)