บริการจัดเก็บและชำระภาษีนอกสถานที่
 
การยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2556  
 

ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2556 เวลา 10.37 น. โดย คุณ ธนพร บุญชู

ผู้เข้าชม 608 ท่าน

 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๐ โทรสาร : ๐-๕๕๗๔-๑๖๓๑
จำนวนผู้เข้าชม 821,764 เริ่มนับ 10 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com